อาหารกลางวันบุฟเฟต์

  • แกงเขียวหวานไก่
  • ผัดโป๊ยเซียน
  • ไก่ทอด
  • ข้าวและขนมจีน